ภาพเพียง 1 ภาพ ก็ช่วยให้เห็นและเข้าใจการใช้พลังงานได้💡แล้วภาพด้านล่าง บอกอะไรได้บ้าง?

Updated: May 1, 2021โดยปกติแล้วการแสดงผลการใช้พลังงานมีหลายรูปแบบ การใช้ประโยชน์คงต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล *บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น*

การแสดงผลการใช้พลังงงาน (ตามภาพประกอบ) เป็นการแสดงผลรูปแบบหนึ่ง ที่จากประสบการณ์ของผู้เขียนใช้คำว่า “มองแว็บเดียวก็เห็นภาพการใช้พลังงาน’’

ภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มีการใช้พลังงานในช่วงเช้ามากกว่าช่วงบ่าย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อเนื่องได้ว่า เป็นการทำงานที่เหมาะสมหรือไม่ สามารถวิเคราะห์ได้เพิ่มเติม ว่าทำไมต้องมีการใช้งานช่วงเช้ามากกว่าช่วงบ่าย อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของคนหรือไม่ หรือมีอุปกรณ์บางอย่าง เปิดใช้งานโดยไม่จำเป็น?

2. มีการใช้พลังงานสูงสุด (สีส้มถึงสีแดง) ในบางช่วงเวลาในรอบเดือน และถ้าวิเคราะห์เพิ่มเติม อาจจะเห็นถึงความลับที่ซ่อนไว้ในชุดข้อมูลดังกล่าวได้ หรือจัดการการใช้พลังงานเพื่อไม่ให้เกิด Peak Demand

เคยอ่านบทความของท่านอื่นซึ่งเขียนไว้ว่า “แค่คุณจัดการการใช้พลังงานให้เหมาะสม ก็สามารถลดการใช้พลังงานได้ 3-5%” และในส่วนของผู้เขียนเอง ขอฟันธงได้เลยว่า ‘’การมีข้อมูล’’ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อระบบการจัดการพลังงาน

หลายท่านอาจสงสัยว่าข้อมูลในภาพได้จากที่ไหน? → ข้อมูลนี้ถูก Generate จาก Energy Management Software Cloud Platform - FREE Version สำหรับมิเตอร์บางรุ่น สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่:

Inbox: Truewatts E: info@truewatts.co.th W: www.truewatts.co.th

#FreeOnCloudPlatform #Truewatts #PQube3 #Harmonics #Harmonicfilter #Energy #PowerQuality #EnergyMeter #Power #Analyzer #Meter #EnergyManagement #Saving #Audit #Factory #IEC61000430 #ClassA #พลังงาน #ไฟฟ้า #คุณภาพไฟฟ้า #ตรวจวัด #ฮาร์มอนิกส์ #Data #Cloud

1 view0 comments

Recent Posts

See All