เหตุใดมาตรฐาน IEC61000-4-30 จึงสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า(รวมถึงฮาร์มอนิกส์)

Updated: May 1, 2021

IEC61000-4-30 เป็นมาตรฐานที่กำหนดวิธีการวัดและพารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายไฟที่มีความถี่พื้นฐาน 50 Hz หรือ 60 Hzมาตรฐานนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ต่างยี่ห้อกัน ใช้คำจำกัดความเดียวกันและเทคนิคการวัดมาตรฐานเดียวกัน ตามพารามิเตอร์ทางด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น sag, swell, frequency, interruption, flicker, unbalance, harmonics, interharmonics, 2 kHz-150 kHz frequency band เป็นต้น


มาตรฐาน IEC61000-4-30 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ:

Class A เครื่องมือวัดที่ตรงตามข้อกำหนดของ Class A เมื่อทำการวัดสัญญาณเดียวกัน ก็จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ซึ่งเป็น Class ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุดในมาตรฐานนี้ และเหมาะกับลักษณะงานที่อาจมีข้อพิพาท

Class S เครืองมือวัดที่ตรงตามข้อกำหนดของ Class S มีประโยชน์สำหรับการสำรวจทางสถิติ และลักษณะงานที่ไม่ได้มีข้อพิพาท ข้อกำหนดด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพสำหรับ Class S นั้นเข้มงวดน้อยกว่า Class A

โดยเครื่องมือวัดที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว มีหลายยี่ห้อ ในการเลือกใช้งานคงต้องขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ความสามารถอื่นๆ ของเครื่องมือวัดที่นอกเหนือจากการวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า การส่งข้อมูลผลการตรวจวัด รวมถึงงบประมาณ เป็นต้น

PQube3 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือวัดที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว พร้อมด้วย Feature ที่ตอบโจทย์ในส่วนการส่งรายงานผลการตรวจวัดให้ผู้ใช้งานได้ทุกวัน และทุกครั้งที่เกิดปัญหา เช่น ไฟดับหรือไฟตกผ่านทางอีเมลแบบ Real-Time

จาก Feedback ของลูกค้า PQube3 ตอบโจทย์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงโควิดเช่นนี้
ต้องการปรึกษาปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า การตรวจวัด และการจัดการพลังงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่:

Inbox: Truewatts E: info@truewatts.co.th W: www.truewatts.co.th

#Truewatts #PQube3 #Harmonics #Harmonicfilter #FreeOnCloudPlatform #Energy #PowerQuality #EnergyMeter #Power #Analyzer #Meter #EnergyManagement #Saving #Audit #Factory #IEC61000430 #ClassA #ClassS #พลังงาน #ไฟฟ้า #คุณภาพไฟฟ้า #ตรวจวัด #ฮาร์มอนิกส์ #โรงหลอมเหล็ก #เตาหลอม #IEC #Covid #NewNormal

232 views0 comments

Recent Posts

See All