Solar PV มีผลต่อค่า Power Factor หรือไม่?

Updated: May 1, 2021


Case Study: Solar PV กับค่า Power Factor Location: โรงงานแห่งหนึ่ง

ที่มาของบทความนี้เกิดขึ้นเมื่อโรงงานแห่งนี้ได้รับข้อมูลมาว่าระบบ Solar ที่ติดที่โรงงาน อาจมีผลกระทบกับ Power Factor ความกังวลต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น และจากความกังวลดังกล่าว ทางโรงงานจึงอยากเห็น Performance ของ Solar เช่นกัน ในกรณีนี้ทางทรูวัตส์ได้มาช่วย Support ทั้งโรงงานและ Investor/EPC ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นในข้อกังวลดังกล่าว?

เคยมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้พูดถึงประเด็น Solar กับค่า Power Factor มามากพอสมควร สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านข้อมูลการตรวจวัดจริง

ในการที่จะเข้าใจเหตุผลในทางทฤษฎีว่าทำไมระบบ Solar กระทบกับค่า Power Factor อาจจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ Power Triangle (สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า) สักเล็กน้อย โดยลิงก์นี้ อธิบายรายละเอียดได้อย่างดี https://www.livingpower.com.au/power-factor

ในกรณีที่เรามีระบบ Solar ติดอยู่ จะส่งผลให้ P มีค่าลดลง แต่ Q ยังคงมีขนาดเท่าเดิม ส่งผลให้ค่าต่าง ๆ ของสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ค่า Power Factor มีค่าลดลง

เนื่องจาก Site นี้มี PQube3 (Power Quality Meter: PQM) ติดอยู่ ซึ่งสามารถวัดระบบ 3 เฟส ได้ 2 จุดพร้อมกัน กรณีนี้ในช่วงของการติดตั้งระบบ ทางโรงงานและ EPC ตกลงกันว่าจะวัดที่จุด Main (จุดที่การไฟฟ้าแนะนำ) และจุดของ Solar จึงทำให้สามารถนำข้อมูลมาช่วยทั้ง Investor/EPC และโรงงาน ได้เห็นภาพของระบบแบบชัดเจน

จากกราฟ เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทางโรงงานและผู้เกี่ยวข้องชัดเจนว่า ค่าไฟที่ลดลงที่จุด Main สอดคล้องกับการทำงานของ Solar และ Power Factor ที่ Main ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ Solar ทำงานเช่นกัน

สถานประกอบการใดที่มีระบบ Power Quality Monitoring ติดมาพร้อมกับระบบ Solar ลองไป Download ข้อมูลมานั่งวิเคราะห์ดู อย่างที่กล่าวไว้เสมอว่า เราอาจจะเจอความลับบางอย่างซ่อนอยู่ บางครั้งท่านสามารถพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น จากที่ประหยัดค่าไฟจาก Solar อยู่แล้ว อาจทำให้พบวิธีที่ทำให้ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมได้อีก หรืออาจจะช่วยให้เห็นปัญหาอื่นตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับสถานประกอบการที่ใช้ PQube3 อยู่ ก็แค่เปิดอีเมลที่ PQube3 ส่ง Daily Report ให้ทุกวันมาดูได้เลย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ ก็สามารถดูข้อมูลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ Site ประหยัดทั้งเวลา ค่าเดินทาง และที่สำคัญลดค่าเสียโอกาสบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ โดยส่วนตัวของผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การติดตั้งระบบ Solar เป็น Solution ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการลดค่าไฟ อย่างเห็นได้ชัด

(ถ้าผู้เขียนเสนอข้อมูลกราฟไม่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)


Inbox: Truewatts E: info@truewatts.co.th W: www.truewatts.co.th

#Truewatts #PQube3 #Harmonics #FreeOnCloudPlatform #Energy #PowerQuality #EnergyMeter #Power #Analyzer #Meter #EnergyManagement #Saving #Audit #Factory #IEC61000430 #ClassA #พลังงาน #ไฟฟ้า #คุณภาพไฟฟ้า #ตรวจวัด #ฮาร์มอนิกส์ #Data #Cloud #PeakDemand #Solar #PF #Powerfactor #PV271 views0 comments

Recent Posts

See All